Tư vấn chiến lược Marketing

Dịch vụ

Tư vấn Marketing

Dịch vụ tư vấn Marketing của ECO Media giúp doanh nghiệp có đầy đủ tư duy lập kế hoạch Marketing cũng như chiến lược Marketing.

Hơn thế nữa, dịch vụ này cũng giúp doanh nghiệp hiểu cách xây dựng thương hiệu một cách tổng thể Kế hoạch triển khai cụ thể theo các tháng, quý, năm một cách hợp lý nhất.

Quy trình

Tư vấn Marketing

ECO Media tiên phong tư vấn Marketing tổng thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

image (3)

1.

Đặt lịch hẹn tư vấn

2.

Trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia Marketing

960
close-up-businessmen-handshake-office (1)

3.

Tiếp nhận yêu cầu và thỏa thuận gói dịch vụ

4.

Ký kết hợp đồng

freepik_1344036 (1)
group-casually-dressed-business-people-discussing-ideas-office (1)

5.

Đề xuất chiến lược Marketing tổng thể

6.

Triển khai và kiểm soát hiệu quả

1617

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN